sq6-page-conversion.png

Bestandsconversie

Naast de creatie van ebooks heeft Cross Link Services jaren lange ervaring verschillende vormen van bestandsconversie voor allerlei doeleinden.

Digitalisering

Cross Link Services is gespecialiseerd in het digitaliseren van boeken. Hierbij worden boeken gescand en het gescande resultaat zodanig opgeschoond dat de bestanden geschikt zijn voor het opnieuw printen of drukken van het boek.