English

Matthew Henry
Study Bible

The Matthew Henry Study Bible app is developed to supply the user with a handy tool to access the Bible with commentary and devotional thoughts by Matthew Henry.

Well thought out design, advanced features and quality content were the central keywords for developing this Matthew Henry Study Bible app

In the Matthew Henry Study Bible app the text from the Bible (Authorised Version) is accessable together with two editions of the Matthew Henry (both the concise as well as the full unabridged edition)

The app offers the following features:

 • Quick search for any biblepassage
 • Quality reading of the text by well thought out design
 • Quality reading of the Matthew Henry commentary
 • Possibility of having the text of the Bible and the Matthew Henry commentary side by side
 • Search the text of the Bible or the Matthew Henry commentary
 • Display of search results in bible book order
 • Open a search result in full context
 • Read bible-crossreferences mentioned in the Matthew Henry in a popup
 • Open a biblepassage in the popup in its full context on the main screen

And even more: There are further developments planned for the Matthew Henry Study Bible app in the future.

mh-op-tr.png

iPad, iPhone, iPod Touch with iOS 5 or higher

Nederlands

Matthew Henry
Studiebijbel

De Matthew Henry Studiebijbel is ontwikkeld om de gebruiker een handig hulpmiddel te bieden om de Bijbel met commentaar en overdenkingen van Matthew Henry te kunnen raadplegen.

Doordacht ontwerp, geavanceerde mogelijkheden en kwalitatieve inhoud zijn de sleutelwoorden die centraal stonden bij de ontwikkeling van de Matthew Henry Studiebijbel app

In de Matthew Henry Studiebijbel app wordt de tekst van de Bijbel (Statenvertaling) toegankelijk tezamen met de commentaren en overdenkingen van Matthew Henry.

Tevens biedt de app de mogelijkheid de weergave om te zetten naar het Engels met Authorised Version en een keuze uit de verkorte (Concise) editie of volledige (unabridged) editie van de Matthew Henry.

De app biedt de volgende mogelijkheden:

 • Snel opzoeken van een bijbelgedeelte
 • Goed leesbare tekst
 • Duidelijke weergave van de teksten van Matthew Henry
 • Bijbeltekst en Matthew Henry bij elkaar zichbaar
 • Zoeken in de bijbeltekst en Matthew Henry
 • Weergave van zoekresultaten in bijbelboek volgorde
 • Open een vers uit zoekresultaat in volledige context
 • Raadpleeg verwijsteksten uit Matthew Henry in een popup
 • Verwijstekst in popup kan desgewenst in volledige context worden geplaatst

Bovendien: De Matthew Henry Studiebijbel app zal zich verder ontwikkelen en er staan tal van nieuwe functies gepland.

Apps van Cross Link Services